• slidebg1
  IoT UPRAVLJANJE Z VODOVODOM
 • slidebg2
  IDENTIFIKACIJA PUŠČANJA
  V REALNEM ČASU
 • slidebg3
  MONTAŽA V MANJ KOT 30 MINUTAH
 • slidebg4
  NAPAJANJE NI POTREBNO
 • slidebg5
  IP68 VODOODPORNO IN ROBUSTNO
 • slidebg6
  VAŠE VODOVODNO OMREŽJE
  VEDNO POD NADZOROM
 • slidebg7
  NAREJENO V SLOVENIJI

Garancija

Za to opremo velja garancija za napake v materialu in izdelavi. Ta garancija velja dvanajst mesecev od datuma dobave. Izdelke, ki se bodo v garancijskem obdobju izkazali za okvarjene, bomo popravili ali zamenjali.

Garancija ne velja za:
• Oprema, ki je bila kakor koli spremenjena brez pisnega dovoljenja AquaLink d.o.o.
• Baterije
• Kakršen koli izdelek, ki je bil izpostavljen zlorabi, zanemarjanju, višjim silam ali poškodbam pri prevozu.

Aqualink d.o.o. bo opremo, za katero velja garancija, vrnil s površinskim prevoznikom, ki jo je vnaprej plačal. Družba Aqualink d.o.o. ne bo povrnila stroškov, ki so nastali pri odstranitvi in/ali ponovni namestitvi opreme. Ta garancija in obveznosti družbe na podlagi te garancije nadomeščajo vse druge garancije, izražene ali implicitne, vključno s tistimi o ustreznosti in primernosti za določen namen. Družba Aqualink d.o.o. ni odgovorna za posledično škodo. Pred vrnitvijo opreme nas o tem obvestite in čim bolj jasno navedite napake, če pa je izdelek izven garancijskega roka, mu je treba priložiti naročilnico. Ponudbe za popravila lahko dobite na zahtevo.

Aqualink d.o.o. jamči za opremo, ki jo proizvaja, za napake v materialu ali izdelavi za obdobje ENEGA leta od datuma dobave prvotnemu kupcu. Ta garancija je omejena na brezplačno zamenjavo ali popravilo takšnih napak, če je instrument vrnjen podjetju Aqualink d.o.o. ali enemu od njegovih pooblaščenih prodajalcev. Ta garancija izključuje vse druge garancije, bodisi izrecne bodisi implicitne, in je omejena na vrednost, ki ne presega nakupne cene opreme.

Aqualink d.o.o. ni odgovoren za naključno ali posledično izgubo ali škodo, ki je posledica uporabe opreme, ali za škodo na opremi, ki je posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, pomanjkanja primerne skrbnosti ali izgube delov.

Če Aqualink d.o.o. kupcu dobavlja opremo ali predmete, ki jih je izdelala tretja oseba, velja garancija, ki jo zagotavlja proizvajalec tretje osebe.

BLAGOVNA ZNAMKA

Vse druge blagovne znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Za ta izdelek veljajo naslednje garancije in zavrnitve odgovornosti.
Podjetje Aqualink d.o.o. ne daje nobenih izrecnih ali domnevnih jamstev, vključno z domnevnimi jamstvi o primernosti za prodajo in primernosti za določen namen v zvezi s svojo strojno in programsko opremo, vendar brez navajanja teh jamstev. PODJETJE Aqualink d.o.o. NE ZAGOTAVLJA, JAMČI ALI DAJE KAKRŠNE KOLI IZJAVE GLEDE UPORABE ALI REZULTATOV UPORABE SVOJIH IZDELKOV STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME V SMISLU NJIHOVE PRAVILNOSTI ALI KAKO DRUGAČE. CELOTNO TVEGANJE V ZVEZI Z REZULTATI IN DELOVANJEM NJEGOVIH IZDELKOV STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME PREVZAMETE VI. V NEKATERIH DRŽAVAH IZKLJUČITEV IMPLICITNIH JAMSTEV NI DOVOLJENA. IZKLJUČITEV MORDA NE VELJA ZA VAS V NOBENEM PRIMERU VAM PODJETJE Aqualink d.o.o., NJEGOVI URADNIKI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI NE BODO ODGOVORNI ZA POSLEDIČNO, NAKLJUČNO ALI POSEBNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODOBNO), KI NASTANE ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE IZDELKOV STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILO PODJETJE Aqualink d.o.o. OPOZORJENO NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE. KER NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ŠKODO, ZGORNJE OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

OPOZORILO

Izdelki družbe Aqualink d.o.o. niso dovoljeni za uporabo kot kritične komponente v katerem koli sistemu za podporo življenja, kjer bi okvara izdelka lahko vplivala na varnost ali učinkovitost sistema.

INFORMACIJE O RECIKLIRANJU

Po koncu življenjske dobe tega izdelka ne smete odlagati v komercialne ali gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati v recikliranje. Vse baterije, ki so v izdelku ali so bile uporabljene v njegovi življenjski dobi, je treba odstraniti iz izdelka in jih prav tako poslati v ustrezen obrat za recikliranje.