AQ IoT Meter Logger IP68 slidebg2 Dvosmerna komunikacija
Lokalna USB in Bluetooth komunikacija
Baterijsko napajanje
AQ IoT Data Logger RS485/Modbus IP68 slidebg2 Dvosmerna komunikacija
Lokalna USB in Bluetooth komunikacija
Možnost omrežnega napajanja
AQ IoT Data Logger RS485/Modbus IP65 slidebg2 Možnost releja za upravljanje ventilov ali stikala
Lokalna USB in Bluetooth komunikacija
Zunanja ali notranja antena
AQ IoT PLC Data Logger IP65 slidebg2 Možnost releja za upravljanje ventilov ali stikala
4/5 x digitalni ali analogni vhodi
Zunanja ali notranja antena
AQ z integriranim pritiskom IP68 slidebg2 Možnost menjave baterij
Možnost releja za upravljanje ventilov ali stikala
Možnost s konektorji za lažje ožičenje
Vstavljivi merilnik pretoka AQ IoT, hibridna tehnologija slidebg2 Od DN 80/500
Minimalni pretok 0,019 m/s
Za plastične, kovinske in betonske cevi
Vstavljivi merilnik pretoka AQ IoT za majhne jaške, hibridna tehnologija slidebg2 Od DN 80/500
Baterijsko napajanje preko AQ Loggerja
Meritve v obe smeri
Vstavljivi merilnik pretoka AQ IoT za hidrante AVK, hibridna tehnologija slidebg2 Vstavljiv pod pritiskom
Možnost senzorja pritiska in temperature
Montaža v manj kot 30 minutah
Senzor pritiska in temperature AQ, 0,30 Bar slidebg2 Robustno ohišje IP68
Povezljiv s konektorjem
Nizka poraba 100 uA
Senzor nivoja AQ slidebg2 Povezljiv s konektorjem
Nizka poraba 4-20 mA
Napajanje preko AQ Loggerja
Radar senzor nivoja ali merjenja nivoja v odprtem kanalu slidebg2 Napajanje preko AQ Loggerja
Robustno ohišje IP68
Povezljiv s konektorjem
Senzor AQ pH, ORP ali DO AnaCONT slidebg2 Napajanje preko AQ Loggerja
Nizka poraba 4-20 mA
Povezljiv s konektorjem
Pametni hidrant AQ slidebg2 Permanentne meritve pritiska in temperature
Indikacija odprtja ventila
Pretok in kumulativa
Senzor klora AQ IoT slidebg2 Napajanje preko AQ Loggerja
Dvosmerna komunikacija
Možnost povezljivosti s konektorjem
Pametni ventili za namakanje AQ slidebg2 Za večje dimenzije je potrebno električno napajanje
Dvosmerna komunikacija
Lokalno USB in Bluetooth komunikacija
Industrijski vodomeri z AQ Loggerjem slidebg2 Možnost napajanja preko omrežja ali solarnih celic
Lokalno USB in Bluetooth komunikacija
Možnost povezave s senzorjem pritiska in temperature
Ultrasonični industrijski vodomeri slidebg2 Baterijsko napajanje
Možnost menjave baterij
Zunanja ali notranja antena
Merilniki pretoka MID slidebg2 Od DN 15/300
Dvosmerna komunikacija
Baterijsko napajanje več kot 7 let
Kalorimeter z AQ loggerjem slidebg2 Lokalno USB in Bluetooth komunikacija
Možnost dodatnih anten
Od DN 15/300
Plinomer z AQ loggerjem slidebg2 Možnost napajanja preko omrežja ali solarnih celi
Dvosmerna komunikacija
Merjenje v realnem času
AQ WEB slidebg2 Sodoben, inteligenten programski uporabniški vmesnik za komuniciranje in upravljanje z napravami AquaLink IoT.